Διοικητικό Προσωπικό ΚΑΕ Λαύριο

Δικηγόρος: Λυχναράς Άρης  
Λογιστής: Ευρωλογιστική ΕΠΕ  
Υπεύθυνη εισιτηρίων: Ρούκα Άννα  
Γραφείο Τύπου: Νίκος Συρίγος  
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: Παντελής Νικολαΐδης
Social Media Manager: Παντελής Νικολαΐδης