ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ GR
ΘΕΣΗ C
ΗΛΙΚΙΑ 34
ΥΨΟΣ 2,07
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 10
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗ BASKET LEAGUE 4