ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ GR
ΘΕΣΗ SF
ΗΛΙΚΙΑ 21
ΥΨΟΣ 2,02
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ   1
ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΤΗ BASKET LEAGUE  7